CentOS 查找指定文件名文件

2021-12-22 23:18 阅读 481 次 CentOS 查找指定文件名文件已关闭评论

查找使用find命令

命令格式:

find 路径 -name 文件名

示例:

查找ol-anchor文件

find / -name ol-anchor

findname

版权声明:本文著作权归原作者所有,欢迎分享,谢谢支持!
转载请保留注明:CentOS 查找指定文件名文件 | DXL学习分享站
分类:Centos 标签:

评论已关闭!